Электро-монтажникларни ишга кабул киламиза

Электромонтажникларни (Электриклар) 2йилдан стаж кам бумаган ишчилани ишга кабул киламиза. иш факат Тошкент шахрида обед,инструмент берилади иш вакти хафта 6 […]